burglarize

US [ˈbɜrɡləˌraɪz]
UK [ˈbɜː(r)ɡləraɪz]
  • v.〈美〉夜间盗窃;夜间潜入(某处)盗窃
  • Web入室盗窃;破门盗窃;做夜盗
Simple Present:burglarizes  Present Participle:burglarizing  Past Tense:burglarized  
v.
1.
〈美〉夜间盗窃,做夜盗
2.
夜间潜入(某处)盗窃