Skip to content

comforters is comforter's Plural Form

comforter

US [ˈkʌmfərtər]
UK [ˈkʌmfə(r)tə(r)]
  • n.慰问者;【宗】圣灵;〈英〉毛围巾;〈美〉鸭绒被
  • Web家用纺织品;羽绒被;羽绒被芯
Plural Form:comforters  
n.
1.
慰问者
2.
【宗】圣灵
3.
〈英〉毛围巾
4.
〈美〉鸭绒被
5.
〈英〉(哄小孩的)橡皮奶头
1.
慰问者
2.
【宗】圣灵
3.
〈英〉毛围巾
4.
〈美〉鸭绒被
5.
〈英〉(哄小孩的)橡皮奶头