Skip to content

falcons is falcon's Plural Form

falcon

US [ˈfælkən]
UK [ˈfɔːlkən]
  • n.【动】隼;(15-17世纪用的)轻炮
  • Web亚特兰大猎鹰;猎鹰队;亚特兰大猎鹰队
Plural Form:falcons  
n.
1.
【动】隼,(猎鹰的)母鹰
2.
(15-17世纪用的)轻炮