Go to Bing homepage

find boy
Did you mean
Sounds like
find voice
发泄;〔语〕把…发成声音;使…发成浊音;〔音〕调准(风琴管)
find out
发现;查出
find time
有工夫;有空
find for
挑毛病;〔律〕作出有利于…的判决;作出裁决有利于
find up
找出