intravenous

US [ˌɪntrəˈvinəs]
UK [ˌɪntrəˈviːnəs]
  • adj.注入静脉的;静脉内的
  • Web静脉注射;静脉注射的;静脉注射给药
intravenous
adj.
1.
注入静脉的;静脉内的going into a vein
intravenous fluids
静脉供给液
an intravenous injection
静脉注射
an intravenous drug user
使用静脉注射的吸毒者