lipocytes

  • Web脂细胞;贮脂细胞
1.
脂细胞
脂细胞lipocytes),又称星状细胞(stellate cells),当它受到炎症细胞产生的细胞激素(cytokine)、自由基或酒精代谢物(如乙醛) …
tw.myblog.yahoo.com|Based on 16 pages
2.
贮脂细胞
. 日本学者发现肝窦周围有一种富含脂质小滴、并且有网状纤维包绕的细胞, 并将其命名为伊东细胞(Ito Cells)或贮脂细胞(lipocytes).
www.wjgnet.com|Based on 1 page