lustrum

US ['lʌstrəm]
UK ['lʌstrəm]
  • n.(古罗马每五年普查人口后举行的)大祓;(古罗马的)人口普查
  • Web五年时间;驱邪仪式;祓除
Plural Form:lustrums  Plural Form:lustra  
n.
1.
(古罗马每五年普查人口后举行的)大祓;(古罗马的)人口普查
2.
五年时间