premeditate

US 
UK [prɪ'medɪteɪt]
  • v.预先思考
  • Web预谋;预先考虑;蓄念
Past Participle:premeditated  Present Participle:premeditating  Simple Present:premeditates  
v.
1.
预先思考,预谋,预先策划