Go to Bing homepage

姜红

1.
Hong Jiang
...an Zhao);李艳华(Yan-Hua Li);姜红(Hong Jiang) 来源: 吉林大学社会科学学报 46卷5期(2006/09) 关键字: 产业创新;系统效应;测度...
https:|Based on 3 pages
2.
HONG Hong
无创心脏血流动力学监... ... 中国医疗器械杂志 CHINESE JOURNAL OF MEDICAL INSTRUMENTATION 姜红 HONG Hong 年,卷(期)…
d.wanfangdata.com.cn|Based on 1 page
3.
jhsyxx.sjedu.cn
松江区实验小学 ... 赵玲娜 zlnsyxx.sjedu.cn 姜红 jhsyxx.sjedu.cn 马辰君 mcjsyxx.sjedu.cn ...
www.syxx.sjedu.cn|Based on 1 page