Go to Bing homepage

朗贡

1.
Langon
南边的朗贡Langon ) 市现在已成为爱酒人寻找优质好酒的去处。 在格拉夫中部及南部还有几家老牌酒庄, 尤其集中在 曾经名盛一时 …
wenku.baidu.com|Based on 545 pages
2.
Nang gong
...如巴勒提(Sbal ti)、波罗尔(Balor)、朗贡Nang gong)等等用来称呼巴勒提斯坦一地(弗兰克1926:85、193)。
www.360doc.com|Based on 12 pages

Sample Sentence