Italianate

US [ɪˈtæljəˌneɪt]
UK [ɪˈtæljəneɪt]
  • adj.意大利风格的
  • v.使意大利化
  • Web意大利式;义大利风格;意大利式屋
Italianate
adj.
1.
意大利风格的in an Italian style
a Italianate villa
意大利式别墅