Skip to content

Italy

US [ˈɪtəlɪ]
UK ['ɪtəlɪ]
  • n.意大利;【国】意大利;位于欧洲南部
  • Web义大利;意大利队;义大利巷战
n.
1.
【国】意大利;意大利共和国,位于欧洲南部
2.
意大利