tarantula

US [təˈræntʃələ]
UK [təˈræntjʊlə]
  • n.【虫】(南欧的)多毛毒蜘蛛
  • Web狼蛛;捕鸟蛛;塔兰图拉毒蛛
Plural Form:tarantulas  Plural Form:tarantulae  
n.
1.
【虫】(南欧的)多毛毒蜘蛛,塔兰台拉毒蛛