amalgamations is amalgamation's Plural Form

amalgamation

US [əˌmælɡəˈmeɪʃ(ə)n]
UK [ə.mælɡə'meɪʃ(ə)n]
  • n.混;【冶】汞合;〈美〉(种族等的)融合 -tive
  • Web合并;华尔滋舞步组的编排
Plural Form:amalgamations  
n.
1.
混,合并
2.
【冶】汞合,汞齐化
3.
〈美〉(种族等的)融合 -tive