commodities is commodity's Plural Form

commodity

US [kəˈmɑdəti]
UK [kəˈmɒdəti]
  • n.商品;日用品;农[矿]产品;有用物品
  • Web货物;原物料;大宗商品
Plural Form:commodities  
n.
1.
日用品;商品;农[矿]产品;有用物品
2.
〈旧〉便利;利益