desirables is desirable's Plural Form

desirable

US [dɪˈzaɪrəb(ə)l]
UK [dɪ'zaɪrəb(ə)l]
  • adj.令人满意的;理想的
  • n.称心如意的人[东西]
  • Web理想果;值得考虑的
Plural Form:desirables  
adj.
1.
称心的,令人满意的
2.
理想的,希望到手的
n.
1.
称心如意的人[东西]