duodena is duodenum's Plural Form

duodenum

US [ˌduəˈdinəm]
UK [ˌdjuːəʊˈdiːnəm]
  • n.【解】十二指肠
  • Web十二指肠憩室(duodenaldiverticulum);十二指肠乳头
Plural Form:duodenums  Plural Form:duodena  
n.
1.
【解】十二指肠