ephemerae is ephemera's Plural Form

ephemera

US [ɪˈfem(ə)rə]
UK [ɪˈfemərə]
  • n.【虫】蜉蝣;短命的东西
  • Web蜉蝣属;蜉蝣状;灵质
Plural Form:ephemeras  Plural Form:ephemerae  
n.
1.
【虫】蜉蝣;短命的东西