giu

  • WebGeotechnical Information Unit; 叫; 挢
1.
Geotechnical Information Unit
但系你想知道斜坡或其他工程项目既探土报告, 你可以去土木工程拓展署(何民田)既 Geotechnical Information Unit (GIU) 揾。呢个地方...
zhishidian1.kandianshi.com|Based on 32 pages
2.
粤音检字法 cantoneseAID ... 镜 Geng Giu 激 Gik ...
cantonese.webs.com|Based on 28 pages
3.
粤语字打法大全_全文在线阅读 ... 喼 gip1 giu2 嗰 go2 ...
z.tougao98.com|Based on 15 pages
4.
雷州话_百度文库 ... gio 姜, giu , go 缸, ...
wenku.baidu.com|Based on 9 pages
5.
用咗成个周末研究粤语嘅语音_粤语吧_百度贴吧 ... git 结 giu go 歌 ...
tieba.baidu.com|Based on 7 pages
6.
广西节能减排研究会_百度知道 ... 研 YENH- GIU- 会 VEI ...
zhidao.baidu.com|Based on 7 pages
7.
音节表 - 豆丁网 ... kiu 求 giu tsiu 周 ...
www.docin.com|Based on 7 pages
8.
闽南话发音_百度知道 ... 八, bie giu 一, ji ...
zhidao.baidu.com|Based on 7 pages