karens is Karen's Plural Form

Karen

US [kəˈrɛnz]
UK [kəˈri:nz]
  • n.克伦;(缅甸的)克伦人;克伦语;【女名】女子名
  • Web缅甸的卡伦族;缅甸克伦;缅甸的杰仁人
Plural Form:karens  
n.
1.
克伦
2.
(缅甸的)克伦人;克伦语
3.
【女名】女子名