kookier is kooky's Comparative Degree

kooky

US [ˈkuːki]
UK [ˈkuːki]
  • adj.〈非正式〉愚笨的;古怪的
  • Web玩具熊回家路;怪人的;酷奇
Comparative Degree:kookier  Superlative:kookiest  
adj.
1.
〈非正式〉愚笨的;古怪的