lossmaker

US ['lɔs.meɪkər]
UK ['lɒs.meɪkə(r)]
  • na.亏本企业
  • Web蚀本生意
Plural Form:lossmakers  
na.
1.
亏本企业