Skip to content

maneuvering is maneuver's Present Participle

maneuver

US [məˈnʊvər]
UK [məˈnuːvə(r)]
  • n.谨慎或熟练的动作;巧计;(军队)调遣
  • v.有技巧地引导;使花招获得
  • Web操纵;机动;军争
Plural Form:maneuvers  Present Participle:maneuvering  Past Tense:maneuvered  
maneuvering