molluscum

US [mə'lʌskəm]
UK [mə'lʌskəm]
  • n.触染性软疣
  • Web医软疣;梳藓
n.
1.
触染性软疣