nitrogenize

US 
UK 
  • v.氮化
  • Web使氮化
Past Tense:nitrogenized  Present Participle:nitrogenizing  
v.
1.
氮化