pharmacopedics

US 
UK 
  • n.制药学;调剂学
n.
1.
制药学
2.
调剂学