salamanderin

US [sælə'mændərɪn]
UK [sælə'mændərɪn]
  • n.蝾螈毒素
  • Web蝾螈毒碱
n.
1.
蝾螈毒素