solubilize

US ['sɒljəbəˌlaɪz]
UK ['sɒljʊbɪlaɪz]
  • v.〔化〕溶液化
  • Web增溶;溶解;增溶的
Past Participle:solubilized  Present Participle:solubilizing  Simple Present:solubilizes  
v.
1.
〔化〕溶液化,增溶,溶解