soprani is soprano's Plural Form

soprano

US [səˈprɑnoʊ]
UK [səˈprɑːnəʊ]
  • n.【乐】女高音;女高音歌手;唱最高音者
  • adj.女高音的;最高音的
  • Web尼兰;普拉尼;那尼
Plural Form:sopranos  Plural Form:soprani  
n.
1.
【乐】女高音,高音部
2.
女高音歌手;唱最高音者
adj.
1.
女高音的;最高音的