strangulate

US ['stræŋgjəˌleɪt]
UK ['stræŋgjʊleɪt]
  • v.勒死;使窒息;【医】绞扼
  • Web绞死;绞窄;绞袭
Past Participle:strangulated  Present Participle:strangulating  Simple Present:strangulates  
v.
1.
勒死,绞死;使窒息;【医】绞扼,绞窄(肠子等)
2.
【医】绞扼,绞窄