Go to Bing homepage

tsiah

  • Web遮;才;遮尔
1.
凡势是看我tsiah)用心,无几工 niâ , 葉 仔 就 茂 (ām )phànn-phànn 、 青 苹 苹 (piàng- piàng),这下有新鲜的空气佮(kap…
www.docin.com|Based on 86 pages
2.
许正辉整理的一寡仔资料 ... 开「支」:「 tsi」 拄「」:「 tsiah」 直「接」:「 tsiap」 ...
web.ffjh.tyc.edu.tw|Based on 11 pages
3.
遮尔
代志遮尔tsiah-nī)简单,许超英干焦开喙(khui-tshuì)讲两句话,就得著遮济钱银;但是伊一点仔都无贪,将遮(tsia)的钱银全部分 …
www.jen-pin.com.tw|Based on 11 pages
4.
无遮
  伫当年资讯无遮tsiah)发达的年代,这寡资料爱诚用心去收集,上主要的资料來源就是sia̋n-pái(先辈),毋过这寡手抄本,sia̋n-pái嘛 …
tw.myblog.yahoo.com|Based on 6 pages
5.
命中率嘛真悬
台语半桶师杂记: 宜兰腔的 -uiN ... 无法度知影开合,会使先用台湾国语的读法去分辨,「命中率」嘛真悬。( tsiah8) 关门)、悬( kuiN5, ...
hik-u-tw.blogspot.com|Based on 4 pages
6.
许正辉整理的一寡仔资料 ... 「厚」工:- kang 「尻」:- tsiah 「咯」血:- hueh ...
web.ffjh.tyc.edu.tw|Based on 3 pages
7.
呰尔
Hall of Taiwan Folk Literature... ... 音m bat 呰尔 tsiah 掠做 liah ...
cls.hs.yzu.edu.tw|Based on 2 pages
8.
呰恁
Hall of Taiwan Folk Literature... ... 蜈蜞 ngoo 呰恁 tsiah 企算 khia ...
cls.hs.yzu.edu.tw|Based on 2 pages
More Definitions
Collapse Definitions