Skip to content

vagotomies is vagotomy's Plural Form

vagotomy

US 
UK 
  • n.【医】迷走神经切断术
  • Web迷走神经切除术;迷走神经截断;迷走神经的支配胃分支切除
Plural Form:vagotomies  
n.
1.
【医】迷走神经切断术